Picaal Training Lesson Plan

Danh sách các nội dung đào tạo cho sellers ngày Welcome Day

I. Hệ thống

 1. Lộ trình phát triển của bạn trong hệ thống.
 2. Chính sách và điều khoản.
 3. Đăng kí tài khoản.
 4. Hướng dẫn về tồn kho.
 5. Chính sách bảo hành.
 6. Chính sách giao hàng.

II. Ngành hàng, làm quen chủ nhãn và nguyên liệu truyền thông

 1. Nguyên liệu truyền thông.
 2. Sản phẩm kèm giá.

III. Giao hàng

 1. Phí ship.
 2. Sử dụng comment và status hiệu quả để giao tiếp với Sales Admin.

IV. Tính năng khác

 1. Quản lí nhóm.
 2. Thêm sản phẩm vào giỏ.
 3. Đối soát đơn hàng và mã vận chuyển.
 4. Tính năng website.

V. Chương trình đào tạo

 1. Khách hàng mục tiêu của nhãn hàng.
 2. Phân tích hành vi, sở thích trên nền tảng FB.
 3. Bắt đầu set up fanpage chuẩn.
 4. Hoạch định nội dung.
 5. 7 bước qui trình bán hàng online trải nghiệm khách hàng.
 6. Chạy quảng cáo.
 7. Theo dõi doanh thu và chi phí.
 8. Tối ưu và theo dõi.

Hãy cho chúng tôi một câu hỏi.

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất có thể.

Liên hệ qua email [email protected]